Skip Navigation Links
Formand Rideklub
Kent Dahl Nielsen
20414460  ken@soeberg.dk
Sponsorudvalg 
Læs mere
Næstformand Rideklub
Maia Stein Hansen
26911026
Bestyrelsens kontakt til stævneudvalg
og kasserer for stævneudvalg 
Læs mere
Kasserer Rideklub
Solveig Iversen
Læs mere
Sekretær Rideklub
Sofie Kristensen
21350830  sofiembkristensen@gmail.com
Trivsel konsulent 
Læs mere
Bestyrelses medl. Rideklub
Maria Cecilie Jacobsen
22919017
Læs mere
Freddy Nielsen
60931897
Læs mere
Anette Grøn
29719495
Læs mere
Formand Støtteklub
Niels Driessen Nielsen
Faneansvarlig 
Læs mere
Næstformand Støtteklub
Pernille Korsgaard
22343855
Læs mere
Sekretær Støtteklub
Anne-Mette Jespersen Dau
Læs mere
Bestyrelse Støtteklub
Maia Stein Hansen
26911026
Bestyrelsens kontakt til stævneudvalg
og kasserer for stævneudvalg 
Læs mere
Solveig Iversen
Læs mere
Kasserer Støtteklub. Uden for bestyrelsen
Marie K Jespersen
Læs mere